Jak napojit UPgates E-shop na Owlcure

Platformu Owlcure lze jednoduše propojit s UPgates. Více informací o e-shopovém řešení UPgates naleznete zde.

Vytvořte API napojení

V UPgates administraci vyberte Doplňky > API a vytvořte nové API propojení pomocí modrého tlačítka Nový.

Zadejte jméno Owlcure a označte práva pro čtení a zápis podle následujícího obrázku.

Nyní můžete nové napojení vidět v seznamu. Budete potřebovat API URL, login a API klíč.

Napojte API do Owlcure platformy

Jestliže nemáte vytvořený Owlcure účet, jděte na stránky Owlcure a zaregistrujte se.

V aplikaci Owlcure jděte do sekce Setting a podsekce Integrace. Pro vytvoření propojení klikněte na UPgates logo.

V prvním kroku vyplňte informace o API, které jste vytvořili v administraci UPgates e-shopu. Vyplňte API URL (pozor, nejedná se o URL e-shopu, ale URL API, kterou jsme zmiňovali při vytváření API přístupu), login a API klíč. Pokud jsou zadané přístupové údaje k API správné, v druhém kroku uvidíte výběr pro jazyk. Vyberte jazyk e-shopu, který chcete k Owlcure účtu připojit.

Přidejte Owlcure Analytics měřící kódy

V seznamu integrací u UPgates integrace klikněte na tlačítko Connect Analytics.

Uvidíte javascript kódy, které je nutné vložit do UPgates administrace e-shopu.

Jděte zpět do UPgates administrace. V sekci Doplňky vyberte Vlastní konverzní kódy. První měřící kód vložte do sekce Kódy umístěné na všech stránkách do pole Kód je umístěn mezi tagy <head> a </head>. Druhý měřící kód vložte do sekce Konverzní kódy po dokončení objednávky do pole Kód je umístěn před tagem </body>

Stránka v administraci by měla vypadat jako na obrázku nahoře. Nezapomeňte uložit všechny změny.